Ενεργοποίηση νέας δυνατότητας προβολής έως 49 Συμμετεχόντων ταυτόχρονα σε κλήσεις με την εφαρμογή MS Teams.

1Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα πρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία Profile πάνω αριστερά και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings –>General. (Η καρτέλα general εμφανίζεται απευθείας όταν πατήσετε την επιλογή Settings.Στη συνέχεια επιλέξτε “Turn on new meeting Experience” και επανεκκινήστε την εφαρμογή. 2 Μετά την ενεργοποίηση της νέας εμπειρίας και την [...]