1

Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα πρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία Profile πάνω αριστερά και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings –>General. (Η καρτέλα general εμφανίζεται απευθείας όταν πατήσετε την επιλογή Settings.

Στη συνέχεια επιλέξτε “Turn on new meeting Experience” και επανεκκινήστε την εφαρμογή.