Ναι, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Webex από το σπίτι σας ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια απώλεια ποιότητας ή άλλα ζητήματα ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσης.