Ναι. Κάθε διδάσκων διαθέτει στο webex ένα προσωπικό δωμάτιο που έχει μια αποκλειστική διεύθυνση URL.  Μπορείτε να την στείλετε στους φοιτητές σας ή να την συνδέσετε στο eclass μαζί με τις ώρες που είστε διαθέσιμος.  Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να μπει στο προσωπικό σας δωμάτιο, θα πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί εσείς σε αυτό.