Ναι. Από το μενού στο πάνω μέρος επιλέξτε Help–> Health Check–>Summary

Στο meeting quality θα πρέπει να δείτε πράσινες όλες τις επιλογές και στο health status θα πρέπει να δείτε τις επιλογές Good και Not Problem Found