Ναι. Οι διδάσκοντες (hosts) μπορούν να καταγράφουν τις διαλέξεις τους στο Webex. Οι φοιτητές ενημερώνονται με σχετική ειδοποίηση (πάνω δεξιά) ότι η διάλεξη καταγράφεται. Αφού ολοκληρωθεί η διάλεξη, οι εγγραφές (videos) θα δημιουργηθούν στο https://upatras.webex.com στην ενότητα Records. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής μιας διάλεξης διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο.