Ναι κανονικά με τον ίδιο τρόπο που την ξεκινάτε και στον υπολογιστή σας.