Ναι. Κατά την δημιουργία μιας διάλεξης κάντε κλικ στην επιλογή Recurrence και κάντε τις αντίστοιχες επιλογές σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.