Ναί. Η προτιμώμενη μέθοδος σύνδεσης του ήχου σε μια σύσκεψη Webex είναι ο ήχος του υπολογιστή σας. Εάν οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή ή εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης με τον ήχο του υπολογιστή τους, τότε υπάρχει διαθέσιμη και η επιλογή συμμετοχής μέσω τηλεφώνου. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι ένας αριθμός χωρίς χρέωση, αλλά ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις υπεραστικών για τους χρήστες ανά περίπτωση.

Για να δείτε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί στη διάλεξη σας, το Access Code αλλά και το Host Pin που είναι απαραίτητα για την τηλεφωνική σύνδεση. Συνδεθείτε στο https://upatras.webex.com και πατήστε στις 3 τελείες κάτω από το όνομα του Personal Meeting Room

Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε τις παραπάνω πληροφορίες στους φοιτητές σας πατώντας την επιλογή Copy δίπλα από το όνομα του Personal Meeting Room και στη συνέχεια να τις επικολλήσετε σαν ανακοίνωση στο eclass.