Στο Webex, το άτομο που δημιουργεί μια προγραμματισμένη σύσκεψη είναι πάντα ο host από προεπιλογή. Ο host ενός προσωπικού δωματίου(Personal Meeting) είναι το άτομο που μοιράστηκε τη διεύθυνση URL του προσωπικού δωματίου. Στους hosts εκχωρείται αυτόματα ο ρόλος του presenter στην αρχή της συνάντησης. Οι hosts μπορούν να θέσουν σε σίγαση και να καταργήσουν τη σίγαση του ήχου των συμμετεχόντων, να ηχογραφήσουν τη σύσκεψη, να εκχωρήσουν τον ρόλο του host ή του presenter σε άλλον συμμετέχοντα και να αφαιρέσουν τους participants, εάν είναι απαραίτητο. Στους participants μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος του presenter κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης από τον host. Οι presenters μπορούν να μοιράζονται την οθόνη του υπολογιστή τους, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών (π.χ. PowerPoint και Word docs). Οι Participants (συμμετέχοντες) σε μια συνάντηση Webex μπορούν να συνομιλήσουν, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις ήχου και βίντεο, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν τη συνάντηση, εκτός εάν δοθούν προνόμια presenter ή co-host.