Μπορείτε να εκτελέσετε το παρακάτω Cisco Webex network test. Εάν τα αποτελέσματα της δοκιμής δείχνουν “Successful”, τότε η σύνδεσή σας είναι αρκετά γρήγορη και αρκετά σταθερή για τη διεξαγωγή μιας σύσκεψης Webex.