Συνδεθείτε στο https://upatras.webex.com και επιλέξτε reports.

Στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε την αναφορά. Στη λίστα που θα προκύψει μπορείτε να δείτε σε κάθε διάλεξη ξεχωριστά τους συμμετέχοντες.