Το διδακτικό προσωπικό του Παν. Πατρών μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα Webex μέσω του upatras.webex.com

Μετά την εγκατάσταση του Webex Meeting Client μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλές από τις λειτουργίες του Webex και μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.