Υπάρχουν δύο τύποι συναντήσεων στο Webex. Τα Personal Room Meetings και τα Schedule Meetings. Τα Personal Room Meetings έχουν μια αποκλειστική διεύθυνση URL της μορφής https://upatras.webex.com/meet/username που παραμένει η ίδια και είναι μοναδική για κάθε (host) χρήστη. Συνιστάται η χρήση των Personal Room Meetings για γρήγορες συναντήσεις με συναδέλφους ή για εικονικές ώρες γραφείου.

Τα Schedule Meetings είναι για πιο επίσημες συναντήσεις. Αφού δημιουργήσετε ένα  Schedule Meetings, θα λάβετε μια πρόσκληση μέσω email μέσω της οποίας μπορείτε να στείλετε στους συμμετέχοντες ή να αναρτήσετε στο eclass του μαθήματός σας. Εάν έχετε λάβει εσείς πρόσκληση σε σύσκεψη, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Συμμετοχή στη σύσκεψη” και συνδεθείτε στη σύσκεψη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω οδηγό