Το webex κρατάει τις εγγραφές σας για 90 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να τις έχετε κατεβάσει τοπικά στον υπολογιστή σας. Αν δεν το κάνετε τότε χάνονται οριστικά.