Όχι. Μόνο ο δημιουργός (Host) της σύσκεψης πρέπει να έχει λογαριασμό Webex για να ξεκινήσει η σύσκεψη. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες χρειάζεται να ορίσουν απλά ένα όνομα και ένα email.
Αν δημιουργήσετε private meeting τότε θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό webex.