Όχι. Η συνάντηση θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθεί από εσάς ή από έναν co-host. Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν να αποχωρήσουν από τη συνάντηση ανά πάσα στιγμή.