Μπορείτε να έχετε έως και 1000 φοιτητές σε μια διάλεξη.