Όχι, η άδεια του Παν. Πατρών επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν και να χρησιμοποιούν όσες συναντήσεις Webex επιθυμούν.