Διδάσκων

Μπορώ να δω αν έχω καλή ποιότητα σύνδεσης ή αν μπορεί να δουλέψει σωστά το webex στον υπολογιστή μου;

Ναι. Από το μενού στο πάνω μέρος επιλέξτε Help--> Health Check-->Summary Στο meeting quality θα πρέπει να δείτε πράσινες όλες τις επιλογές και στο health status θα πρέπει να δείτε τις επιλογές Good και Not Problem Found

29 September, 2020|

Πως μπορώ να δω τους συμμετέχοντες μιας διάλεξης;

Συνδεθείτε στο https://upatras.webex.com και επιλέξτε reports. Στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε την αναφορά. Στη λίστα που θα προκύψει μπορείτε να δείτε σε κάθε διάλεξη ξεχωριστά τους συμμετέχοντες.

28 September, 2020|