Συχνές Ερωτήσεις για Διδάσκοντες

Συχνές Ερωτήσεις για Διδάσκοντες
Υπάρχουν περιορισμοί στο πόσο συχνά χρησιμοποιώ το Webex;

Όχι, η άδεια του Παν. Πατρών επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν και να χρησιμοποιούν όσες συναντήσεις Webex επιθυμούν.

Υπάρχει όριο στον αριθμό των φοιτητών που μπορώ να έχω στις διαλέξεις μου;

Μπορείτε να έχετε έως και 1000 φοιτητές σε μια διάλεξη