Συχνές Ερωτήσεις για Φοιτητές

Συχνές Ερωτήσεις για Φοιτητές
Υπάρχουν περιορισμοί στο πόσο συχνά χρησιμοποιώ το Webex;

Όχι, η άδεια του Παν. Πατρών επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν και να χρησιμοποιούν όσες συναντήσεις Webex επιθυμούν.

Πως μπορώ να δω τους συμμετέχοντες μιας διάλεξης;

Συνδεθείτε στο https://upatras.webex.com και επιλέξτε reports.